Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 25 2014

coffeeheaven
20:01
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viakiks kiks

January 13 2014

22:08


Submitted by emmasaints
Reposted frominspired inspired vialovesweets lovesweets
coffeeheaven
22:07

 Kiedy będę już stara, a moje wnuki zapytają, kto był moją pierwszą prawdziwą miłością, nie chce wyciągać albumu ze zdjęciami, chcę pokazać palcem na drugi koniec pokoju i powiedzieć: ”Tam siedzi”

Reposted fromsamtonazwij samtonazwij viagriber griber
coffeeheaven
22:07
Reposted fromsixtus sixtus vialublu lublu
22:07
Don't Let The Muggles Get You Down. | via Tumblr
Reposted fromweheartit weheartit viaEvowe Evowe

November 07 2013

coffeeheaven
13:50
KURWA MAĆ JAK JA NIENAWIDZĘ MATEMATYKI... ZA DUŻO JEJ OSTATNIO. 
— no kurwa! /gosiakowe
coffeeheaven
13:46
Reposted fromgruetze gruetze viaucieknijmi ucieknijmi
coffeeheaven
13:43
5453 2332 390
Reposted fromZofijaaa Zofijaaa viafrestyle frestyle
coffeeheaven
13:39
Reposted fromFlau Flau viamakemewannadie makemewannadie
coffeeheaven
13:37
3963 4d3d 390
Reposted fromoll oll viamakemewannadie makemewannadie
coffeeheaven
13:36
Nie wiedziałem, że potrafisz tak kochać. Strasznie długo byłaś sama, co?
— Marek Hłasko, "Port pragnień"
coffeeheaven
13:35
Granice mojego rozsądku kończą się tam, gdzie zaczyna Twoja bielizna.
— wiem, że Cię kuszę.
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine vianivea nivea
coffeeheaven
13:34
coffeeheaven
13:33
coffeeheaven
13:32
Idę na balkon, w ręku szlug, telefon w drugiej, i napisałbym do Ciebie, ale jakoś brakuje słów, zadzwoniłbym do Ciebie, ale wiem, że tego nie chcesz, wybełkotał, że Cię kocham, tu jest źle i serio tęsknię.
— bonson
Reposted fromextract extract viamefir mefir

October 15 2013

coffeeheaven
21:10
2305 a4a1 390
Reposted fromcentrumchujozy centrumchujozy viamefir mefir
coffeeheaven
21:01
coffeeheaven
20:51
Muminki Cię widzą.
Muminki Cię śledzą.
Muminki Cię znajdą, zabiją i zjedzą!
— how lovely! ♥ / z fb xd
Reposted frompsychodelik psychodelik viamylove mylove

August 22 2013

coffeeheaven
21:01
0249 3727
Reposted fromArshiaDhwani ArshiaDhwani viatoskafkee toskafkee

July 16 2013

coffeeheaven
15:05
9547 5361 390
Reposted frommadamee madamee viagriber griber
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl